CTCP Pacific Dinco (HNX: PDB)

Pacific Dinco Corporation

9,400

(%)
20/02/2020 13:23

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa84

Dư mua500

Dư bán4,400

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T4,765

NN mua-

% NN sở hữu9.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,119

P/E4.44

F P/E4.95

BVPS16,423

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDB: C32 CTD DRH HTI IDI
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pacific Dinco