CTCP Pacific Dinco (HNX: PDB)

Pacific Dinco Corporation

8,300

(%)
01/04/2020 09:53

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa74

Dư mua1,400

Dư bán400

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T4,533

NN mua-

% NN sở hữu9.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,119

P/E3.92

F P/E4.37

BVPS16,423

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDB: ASM CTD HBC PDR MWG
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pacific Dinco