CTCP Pacific Dinco (HNX: PDB)

Pacific Dinco Corporation

9,000

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD

Vốn hóa80

Dư mua1,800

Dư bán

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T5,176

NN mua-

% NN sở hữu9.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,790

P/E5.03

F P/E4.74

BVPS15,564

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDB: CTD IDI HBC NBP GIL
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pacific Dinco