CTCP Pacific Dinco (HNX: PDB)

Pacific Dinco Corporation

9,000

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD

Vốn hóa80

Dư mua500

Dư bán15,100

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T4,500

NN mua-

% NN sở hữu9.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,119

P/E4.25

F P/E4.74

BVPS16,423

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDB: HAH PDR VIC CTD DLG
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pacific Dinco