CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị cảnh báo

12,300

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,300

KLGD

Vốn hóa232

Dư mua

Dư bán300

Cao 52T 20,500

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T886

NN mua-

% NN sở hữu47.23

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,299

P/E-9.47

F P/E120.94

BVPS9,379

P/B1.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: PCT TVS
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.56%

+/- Qua 1 tháng-31.67%

+/- Qua 1 quý-40%

+/- Qua 1 năm-32.04%

+/- Niêm yết+43.91%

Cao nhất 52 tuần (08/11/2019)*20,500

Thấp nhất 52 tuần (09/07/2019)*9,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,667

KLGD/Ngày (1 tháng)594

KLGD/Ngày (1 quý)184

KLGD/Ngày (1 năm)886

Nhiều nhất 52 tuần (13/09/2019)*117,300

Ít nhất 52 tuần (16/04/2019)*100