CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị cảnh báo

18,900

(%)
24/10/2019 12:13

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa357

Dư mua

Dư bán17,400

Cao 52T 22,300

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T2,185

NN mua-

% NN sở hữu47.23

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-437

P/E-43.25

F P/E93.21

BVPS9,657

P/B1.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: BCE TCB VIB VIETCAPITALBANK PGC
Trending: FLC (40.763) - VNM (29.388) - HPG (22.124) - MWG (18.182) - MBB (16.977)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+46.51%

+/- Qua 1 quý+54.92%

+/- Qua 1 năm-7.80%

+/- Niêm yết+121.13%

Cao nhất 52 tuần (21/11/2018)*22,300

Thấp nhất 52 tuần (09/07/2019)*9,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)17

KLGD/Ngày (1 tháng)261

KLGD/Ngày (1 quý)2,859

KLGD/Ngày (1 năm)2,185

Nhiều nhất 52 tuần (22/01/2019)*323,300

Ít nhất 52 tuần (06/11/2018)*10