CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị cảnh báo

20,500

(%)
13/12/2019 15:01

Mở cửa20,500

Cao nhất20,500

Thấp nhất20,500

KLGD

Vốn hóa387

Dư mua

Dư bán15,400

Cao 52T 22,300

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T2,187

NN mua-

% NN sở hữu47.23

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-437

P/E-46.91

F P/E101.10

BVPS9,657

P/B2.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: PGC PVD PVG ASP PGD
Trending: VNM (24.320) - HPG (24.133) - MSN (20.185) - FLC (17.106) - MWG (16.488)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+51.85%

+/- Qua 1 năm-8.07%

+/- Niêm yết+139.85%

Cao nhất 52 tuần (14/12/2018)*22,300

Thấp nhất 52 tuần (09/07/2019)*9,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)1,067

KLGD/Ngày (1 năm)2,196

Nhiều nhất 52 tuần (22/01/2019)*323,300

Ít nhất 52 tuần (15/01/2019)*100