CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị cảnh báo

5,300

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa5,300

Cao nhất5,300

Thấp nhất5,300

KLGD

Vốn hóa100

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 20,500

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T443

NN mua-

% NN sở hữu47.42

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-2,153

P/E-2.46

F P/E3,333.33

BVPS8,520

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: STB BCG DHG HSG ITA
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019ENN Energy7,338,50038.89
CTCP Đầu tư Việt Tú5,571,70029.53
Nguyễn Thanh Tú2,291,70012.14
Prism Energy International Hong Kong Ltd943,5005
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
23/05/2018ENN Energy7,338,50038.89
Nguyễn Thanh Tú2,247,70011.91
Bùi Thị Hồng Anh1,901,50010.08
CTCP Đầu tư Việt Tú1,791,1009.49
Công ty TNHH Đầu tư Tân Việt Nam1,382,2007.32
Prism Energy International Hong Kong Ltd943,5005
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017ENN Energy8,282,00043.89
TCT Khí Việt Nam - CTCP3,350,00017.80
Nguyễn Thanh Tú2,247,90011.90
CTCP Đầu tư Việt Tú1,890,10010