CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị cảnh báo

13,600

-1,200 (-8.11%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa13,600

Cao nhất13,600

Thấp nhất13,600

KLGD200

Vốn hóa257

Dư mua

Dư bán12,600

Cao 52T 20,500

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T864

NN mua-

% NN sở hữu47.23

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,299

P/E-11.39

F P/E145.53

BVPS9,379

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: CNG PGC PLX PVG TLG
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

30/06/2010 30/06/2010