CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị cảnh báo

13,600

-1,200 (-8.11%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa13,600

Cao nhất13,600

Thấp nhất13,600

KLGD200

Vốn hóa257

Dư mua

Dư bán12,600

Cao 52T 20,500

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T864

NN mua-

% NN sở hữu47.23

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,299

P/E-11.39

F P/E145.53

BVPS9,379

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: CNG PGC PLX PVG TLG
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Liu MinCTHĐQT-N/aN/A
Ông Gao ZhinxinTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Liu YongXinTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Nhật DươngTVHĐQT1980N/a23,3002007
Bà Nguyễn Thanh TúTVHĐQT-N/a2,247,700N/A
Ông Wang Xin-N/aN/A
Ông Liu XiaoDongPhó GĐ-N/aN/A
Ông Martin Wong Siew BingPhó GĐ1982CN Kế toán2018
Bà Đặng Thái HàKTT1977CN Kế toán2007
Ông Wang LingzhouTBKS-N/a2012
Bà Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Yang Xing QiongThành viên BKS-Cử nhân2012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Nhật DươngCTHĐQT1980N/a23,3002007
Ông Cheung YipsangTVHĐQT1966Thạc sỹĐộc lập
Ông Gao ZhinxinTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Lu ZhinmingTVHĐQT1964CN QTKD2017
Bà Nguyễn Thanh TúTVHĐQT-N/a2,247,700N/A
Ông Văn Tuấn Anh1968Thạc sỹ Kinh tế9,0002007
Ông Bùi Xuân NăngPhó GĐ1974KS Hóa dầu2008
Ông Chen ZhibinPhó GĐ1975Thạc sỹ2017
Ông Martin Wong Siew BingPhó GĐ1982CN Kế toán2018
Bà Đặng Thái HàKTT1977CN Kế toán2007
Ông Wang LingzhouTBKS-N/a2012
Bà Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Yang Xing QiongThành viên BKS-Cử nhân2012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Nguyễn Nhật DươngCTHĐQT-N/a23,3002007
Ông Cheung YipsangPhó CTHĐQT1966Thạc sỹĐộc lập
Ông Gao ZhinxinTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Lu ZhinmingTVHĐQT1964CN QTKD-2017
Bà Nguyễn Thanh TúTVHĐQT-N/a2,247,700N/A
Ông Văn Tuấn Anh1968N/a9,000N/A
Ông Bùi Xuân NăngPhó GĐ1974KS Hóa dầu2008
Ông Chen ZhibinPhó GĐ1975Thạc sỹ2017
Ông Martin Wong Siew BingPhó GĐ1982N/aN/A
Bà Đặng Thái HàKTT1977CN Kế toán2007
Ông Wang LingzhouTBKS-N/a2012
Bà Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Yang Xing QiongThành viên BKS-Cử nhân2012