CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị cảnh báo

5,300

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa5,300

Cao nhất5,300

Thấp nhất5,300

KLGD

Vốn hóa100

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 20,500

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T443

NN mua-

% NN sở hữu47.42

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-2,153

P/E-2.46

F P/E3,333.33

BVPS8,520

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: STB BCG DHG HSG ITA
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Bà Nguyễn Thanh TúCTHĐQT-N/a2,291,700N/A
Ông Cheung YipsangTVHĐQT1966Thạc sỹN/A
Ông Giang Nhược TrìTVHĐQT-N/aN/A
Ông Liu YongXinTVHĐQT1963Tiến sĩ2010
Ông Youn Kwon SeokTVHĐQT-N/aN/A
Ông Wang Xin1963Đại học2019
Ông Liu XiaoDongPhó GĐ1973N/a2019
Ông Martin Wong Siew BingPhó GĐ1982CN Kế toán2018
Bà Đặng Thái HàKTT1977CN Kế toán2007
Ông Zhao HaiChiTBKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Yang Xing QiongThành viên BKS-Cử nhân2012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Bà Nguyễn Thanh TúCTHĐQT-N/a2,291,700N/A
Ông Giang Nhược TrìTVHĐQT-N/aN/A
Ông Liu MinTVHĐQT-N/aN/A
Ông Liu YongXinTVHĐQT1963Tiến sĩ2010
Ông Youn Kwon SeokTVHĐQT-N/aN/A
Ông Wang Xin1963Đại học2019
Ông Liu XiaoDongPhó GĐ1973N/a2019
Ông Martin Wong Siew BingPhó GĐ1982CN Kế toán2018
Bà Đặng Thái HàKTT1977CN Kế toán2007
Ông Zhao HaiChiTBKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Yang Xing QiongThành viên BKS-Cử nhân2012
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Liu MinCTHĐQT-N/aN/A
Ông Gao ZhinxinTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Giang Nhược TrìTVHĐQT-N/aN/A
Ông Liu YongXinTVHĐQT1963N/a2010
Ông Nguyễn Nhật DươngTVHĐQT1980N/a23,3002011
Bà Nguyễn Thanh TúTVHĐQT-N/a2,247,700N/A
Ông Wang Xin1963N/a2019
Ông Liu XiaoDongPhó GĐ1973N/a2019
Ông Martin Wong Siew BingPhó GĐ1982CN Kế toán2018
Bà Đặng Thái HàKTT1977CN Kế toán2007
Ông Wang LingzhouTBKS-N/a2012
Bà Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Yang Xing QiongThành viên BKS-Cử nhân2012