CTCP Cà phê PETEC (UPCoM: PCF)

Petec Coffee Joint Stock Company

3,700

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa3,700

Cao nhất3,700

Thấp nhất3,700

KLGD

Vốn hóa11

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*45

P/E82.22

F P/E22.20

BVPS7,606

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCF: AFX AGC BBT BSR CAB
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cà phê PETEC