CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN)

The Pan Group Joint Stock Company

21,800

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa21,800

Cao nhất21,800

Thấp nhất21,500

KLGD23,290

Vốn hóa4,715

Dư mua500

Dư bán21,130

Cao 52T 31,200

Thấp 52T21,800

KLBQ 52T31,449

NN mua-

% NN sở hữu44.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,507

P/E14.47

F P/E6.71

BVPS28,522

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PAN: FMC ABT SSI BBC MSN
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Pan