CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN)

The Pan Group Joint Stock Company

19,000

400 (+2.15%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa19,000

Cao nhất19,000

Thấp nhất18,700

KLGD9,480

Vốn hóa3,972

Dư mua3,420

Dư bán8,200

Cao 52T 25,500

Thấp 52T17,100

KLBQ 52T57,792

NN mua-

% NN sở hữu44.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,488

P/E12.50

F P/E13.19

BVPS28,510

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PAN: FMC MSN MWG FPT HPG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Pan

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.70%

+/- Qua 1 tháng-5%

+/- Qua 1 quý-17.39%

+/- Qua 1 năm-21.72%

+/- Niêm yết+267.08%

Cao nhất 52 tuần (07/05/2020)*25,450

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*17,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)9,032

KLGD/Ngày (1 tháng)16,318

KLGD/Ngày (1 quý)30,636

KLGD/Ngày (1 năm)57,792

Nhiều nhất 52 tuần (23/04/2020)*796,430

Ít nhất 52 tuần (07/10/2019)*310