CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC)

Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company

27,000

450 (+1.69%)
23/11/2020 15:00

Mở cửa26,550

Cao nhất27,000

Thấp nhất26,200

KLGD20,140

Vốn hóa1,255

Dư mua1,670

Dư bán7,500

Cao 52T 27,000

Thấp 52T15,700

KLBQ 52T44,532

NN mua2,040

% NN sở hữu16.72

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,228

P/E8.22

F P/E6.02

BVPS15,752

P/B1.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PAC: GEX HSG PVS SSI HPG
Trending: HPG (77.797) - TCB (47.066) - VNM (46.292) - HSG (42.476) - MBB (38.358)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.