Trending: VNM (32,121) - CTG (26,341) - HPG (25,073) - MBB (25,065) - ROS (24,864)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/18/2017 Corporate Governance Report 2016
04/18/2017Annual report 2016
03/30/2017Audited FS 2016
03/23/2016Audited FS 2015
04/07/2015Annual report 2014

Tien Giang Motor Transport Joint Stock Company

Name: Tien Giang Motor Transport Joint Stock Company

Abbreviation:COPHATO TIEN GIANG

Address: Số 12-14-16 - Ấp Bắc - P.4 - Tp.Mỹ Tho - T.Tiền Giang

Telephone: (84.273) 387 2750

Fax: (84.273) 387 2751

Email:liemoto@yahoo.com

Website:http://www.vantaiototiengiang.com

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital: 15,580,500,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 5303000004

Issued date: 01/19/2001

Main business scope:

- Vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng ô tô
- Sửa chữa ô tô, trùng tu, đại tu, đóng mới phương tiện cơ giới đường bộ
- Kinh doanh xăng, dầu
- Thiết kế và kiểm tra sản phẩm (KCS) phương tiện vận tải ô tô được Sở Giao thông vận tải cho phép cải tạo và nâng cấp...

- Tiền thân của là doanh nghiệp Công tư hợp danh. Ngày 01/12/2000, UBND tỉnh quyết định chuyển Công ty thành CTCP vận tải ô tô Tiền Giang.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.