One World Services JSC (UPCoM: ONW)

7,500

(%)
09/24/2021 13:07

Open

High

Low

Vol

Market Cap.15

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High14,300

52Wk Low6,600

52Wk Avg Vol327

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)14.76

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-2,296

P/E-3.27

F P/E15

BVPS51

P/B147.06

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with ONW: HPT KKC LIX LTC NVT
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.