CTCP Truyền thông Số 1 (HNX: ONE)

One Communication Technology Corporation

5,200

(%)
19/01/2021 09:02

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa40.70

Dư mua3,200

Dư bán28,200

Cao 52T 5,300

Thấp 52T2,700

KLBQ 52T10,574

NN mua-

% NN sở hữu7.48

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*434

P/E11.98

F P/E10.35

BVPS12,085

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ONE: KMR OGC VTC TTF OIL
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Truyền thông Số 1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.