Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL)

PetroVietnam Oil Corporation

8,300

200 (+2.47%)
04/06/2020 15:02

Mở cửa8,200

Cao nhất8,300

Thấp nhất8,100

KLGD1,382,105

Vốn hóa8,584

Dư mua61,895

Dư bán351,595

Cao 52T 12,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T434,910

NN mua50,000

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*223

P/E36.53

F P/E23.94

BVPS9,987

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OIL: BSR PLX POW HVN PVD
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.06%

+/- Qua 1 tháng+10.67%

+/- Qua 1 quý+20.29%

+/- Qua 1 năm-32.43%

+/- Niêm yết-58.18%

Cao nhất 52 tuần (06/06/2019)*12,479

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*6,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,419,844

KLGD/Ngày (1 tháng)968,219

KLGD/Ngày (1 quý)914,223

KLGD/Ngày (1 năm)435,659

Nhiều nhất 52 tuần (20/04/2020)*3,880,253

Ít nhất 52 tuần (08/10/2019)*24,923