CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ocean Group Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

2,500

10 (+0.40%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa2,500

Cao nhất2,520

Thấp nhất2,430

KLGD494,480

Vốn hóa750

Dư mua64,490

Dư bán28,660

Cao 52T 4,800

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T747,507

NN mua-

% NN sở hữu0.49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*249

P/E10

F P/E46.69

BVPS2,536

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OGC: FLC HVN POW VNM ROS
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đại Dương