CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ocean Group Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

3,630

80 (+2.25%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa3,550

Cao nhất3,640

Thấp nhất3,520

KLGD336,630

Vốn hóa1,089

Dư mua167,320

Dư bán120,690

Cao 52T 6,000

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T1,029,460

NN mua10,280

% NN sở hữu0.53

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*87

P/E40.80

F P/E66.57

BVPS2,735

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OGC: HAI FLC POW SHB HAG
Trending: HPG (14.639) - FPT (12.195) - VNM (11.789) - MBB (11.565) - CTG (10.790)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đại Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.71%

+/- Qua 1 tháng+2.25%

+/- Qua 1 quý-9.48%

+/- Qua 1 năm-5.96%

+/- Niêm yết-86.20%

Cao nhất 52 tuần (27/03/2019)*6,000

Thấp nhất 52 tuần (31/12/2019)*3,490

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)313,530

KLGD/Ngày (1 tháng)510,913

KLGD/Ngày (1 quý)639,926

KLGD/Ngày (1 năm)1,029,460

Nhiều nhất 52 tuần (20/03/2019)*9,205,280

Ít nhất 52 tuần (13/01/2020)*35,960