CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ocean Group Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

2,350

50 (+2.17%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,280

KLGD562,970

Vốn hóa705

Dư mua63,270

Dư bán72,130

Cao 52T 5,300

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T766,736

NN mua-

% NN sở hữu0.49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*249

P/E9.24

F P/E43.13

BVPS2,536

P/B0.93

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OGC: POW ROS SJF FLC VNM
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đại Dương