CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ocean Group Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

4,090

190 (+4.87%)
16/08/2019 15:00

Mở cửa3,900

Cao nhất4,170

Thấp nhất3,900

KLGD2,059,250

Vốn hóa1,227

Dư mua142,840

Dư bán107,080

Cao 52T 6,000

Thấp 52T2,300

KLBQ 52T2,292,672

NN mua-

% NN sở hữu0.57

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS87

P/E44.83

F P/E73.13

BVPS2,679

P/B1.53

Mã xem cùng OGC: MWG FPT HPG BCG BID
Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đại Dương