CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ocean Group Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

3,210

-120 (-3.60%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa3,220

Cao nhất3,300

Thấp nhất3,180

KLGD212,950

Vốn hóa963

Dư mua83,560

Dư bán11,430

Cao 52T 6,000

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T962,652

NN mua5,000

% NN sở hữu0.54

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*207

P/E16.09

F P/E62.44

BVPS2,539

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OGC: ROS CTG TTF POW SJF
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đại Dương