CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ocean Group Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

3,630

80 (+2.25%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa3,550

Cao nhất3,640

Thấp nhất3,520

KLGD336,630

Vốn hóa1,089

Dư mua167,320

Dư bán120,690

Cao 52T 6,000

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T1,029,506

NN mua10,280

% NN sở hữu0.53

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*87

P/E40.80

F P/E66.57

BVPS2,735

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OGC: HAI FLC ITA SHB VNM
Trending: HPG (18.573) - VCB (15.875) - CTG (15.167) - MBB (14.633) - VNM (14.546)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đại Dương