CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC)

Ocean Group Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

2,300

60 (+2.68%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa2,240

Cao nhất2,360

Thấp nhất2,100

KLGD328,860

Vốn hóa690

Dư mua73,570

Dư bán78,970

Cao 52T 5,500

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T771,575

NN mua-

% NN sở hữu0.49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*249

P/E9

F P/E42

BVPS2,536

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OGC: POW SJF FLC HAI JVC
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đại Dương