OCH Hospitality & Service JSC (HNX: OCH)

Supervising

8,500

-300 (-3.41%)
09/24/2021 13:52

Open8,800

High8,800

Low8,100

Vol171,300

Market Cap.1,700

Remain Bid128,800

Remain Ask106,900

52Wk High11,400

52Wk Low6,100

52Wk Avg Vol76,936

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)0.02

Dividend

Dividend Yield-

Beta0.90

EPS*1,492

P/E5.90

F P/E34.88

BVPS8,465

P/B1.04

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with OCH: DAH NVT VNG SGH OGC
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week+1.19%

+/- 1 month+19.72%

+/- 1 quarter-3.41%

+/- 1 year+3.66%

+/- From listing date+13.33%

52 wk. High (04/15/2021)*11,400

52 wk. Low (01/28/2021)*6,100

Average Trading Volume/Day

Share vol./day474,194

Share vol./month191,424

Share vol./quarter82,616

Share vol./year77,909

52 Wk. Highest (04/06/2021)*1,047,550

52 Wk. Lowest (09/29/2020)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.