CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH)

OCH Hospitality & Service JSC

Đang bị kiểm soát

8,100

-900 (-10%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất8,100

KLGD9,600

Vốn hóa1,620

Dư mua

Dư bán11,100

Cao 52T 10,200

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T764

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*192

P/E46.88

F P/E9.34

BVPS8,630

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OCH: OGC DAH ASM HSG VNG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khách sạn và  Dịch vụ OCH

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.95%

+/- Qua 1 tháng+10.96%

+/- Qua 1 quý+6.58%

+/- Qua 1 năm+5.19%

+/- Niêm yết-50.55%

Cao nhất 52 tuần (10/06/2020)*10,200

Thấp nhất 52 tuần (21/04/2020)*6,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)12,767

KLGD/Ngày (1 tháng)3,839

KLGD/Ngày (1 quý)1,571

KLGD/Ngày (1 năm)764

Nhiều nhất 52 tuần (14/09/2020)*51,000

Ít nhất 52 tuần (07/02/2020)*100