CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH)

OCH Hospitality & Service JSC

Đang bị kiểm soát

8,100

-900 (-10%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất8,100

KLGD9,600

Vốn hóa1,620

Dư mua

Dư bán11,100

Cao 52T 10,200

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T764

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*192

P/E46.88

F P/E9.34

BVPS8,630

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OCH: OGC DAH ASM HSG VNG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khách sạn và  Dịch vụ OCH