CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH)

OCH Hospitality & Service JSC

Đang bị kiểm soát

8,000

-100 (-1.23%)
15/01/2021 15:07

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất7,800

KLGD6,100

Vốn hóa1,600

Dư mua5,200

Dư bán25,800

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T1,507

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*192

P/E42.19

F P/E8.41

BVPS8,527

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OCH: OGC HPG HVN ART TCH
Trending: HPG (69.647) - MBB (65.986) - TCB (52.731) - STB (51.632) - VNM (50.378)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khách sạn và  Dịch vụ OCH
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.