CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH)

OCH Hospitality & Service JSC

Đang bị kiểm soát

9,500

(%)
14/05/2021 15:04

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,200

KLGD126,400

Vốn hóa1,900

Dư mua105,571

Dư bán138,300

Cao 52T 11,400

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T49,415

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,492

P/E6.37

F P/E37.66

BVPS8,576

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng OCH: OGC VNG DAH NVT PDC
Trending: HPG (158.631) - VNM (147.702) - MBB (128.787) - ROS (120.438) - TCB (107.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang265,923 (VND)100
CTCP Viptour-Togi202,790 (VND)80
CTCP Bánh Givral330,000 (VND)99.68
CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)100,000 (VND)74
CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ30,000 (VND)83
CTCP Fafim Việt Nam96,738 (VND)21.17
CTCP Kem Tràng Tiền10,000 (VND)-1
CTCP Tân Việt100,000 (VND)51.42
CTCP Truyền thông Đại Dương40,000 (VND)94
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang265,923 (VND)100
CTCP Viptour-Togi202,790 (VND)80
CTCP Bánh Givral330,000 (VND)99.68
CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)100,000 (VND)74
CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ30,000 (VND)83
CTCP Fafim Việt Nam96,738 (VND)21.17
CTCP Tân Việt100,000 (VND)51.42
CTCP Truyền thông Đại Dương40,000 (VND)94
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang265,923 (VND)100
CTCP Viptour-Togi202,790 (VND)80
CTCP Bánh Givral330,000 (VND)99.68
CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)100,000 (VND)74
CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ30,000 (VND)83
CTCP Fafim Việt Nam96,738 (VND)21.17
CTCP Tân Việt100,000 (VND)51.42
CTCP Truyền thông Đại Dương40,000 (VND)94
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.