CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH)

OCH Hospitality & Service JSC

Đang bị kiểm soát

7,100

(%)
02/03/2021 15:08

Mở cửa7,100

Cao nhất7,100

Thấp nhất7,100

KLGD2,500

Vốn hóa1,420

Dư mua8,300

Dư bán13,400

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T1,845

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*192

P/E36.98

F P/E7.37

BVPS8,746

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OCH: VNG DAH OGC NVT SGH
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang265,923 (VND)100
CTCP Viptour-Togi202,790 (VND)80
CTCP Bánh Givral330,000 (VND)99.68
CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)100,000 (VND)74
CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ30,000 (VND)83
CTCP Fafim Việt Nam96,738 (VND)21.17
CTCP Kem Tràng Tiền10,000 (VND)-1
CTCP Tân Việt100,000 (VND)51.42
CTCP Truyền thông Đại Dương40,000 (VND)94
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang265,923 (VND)100
CTCP Viptour-Togi202,790 (VND)80
CTCP Bánh Givral330,000 (VND)99.68
CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)100,000 (VND)74
CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ30,000 (VND)83
CTCP Fafim Việt Nam96,738 (VND)21.17
CTCP Tân Việt100,000 (VND)51.42
CTCP Truyền thông Đại Dương40,000 (VND)94
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang265,923 (VND)100
CTCP Viptour-Togi202,790 (VND)80
CTCP Bánh Givral330,000 (VND)99.68
CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC)100,000 (VND)74
CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ30,000 (VND)83
CTCP Fafim Việt Nam96,738 (VND)21.17
CTCP Tân Việt100,000 (VND)51.42
CTCP Truyền thông Đại Dương40,000 (VND)94
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.