CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH)

OCH Hospitality & Service JSC

Đang bị kiểm soát

7,100

(%)
03/03/2021 09:13

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,420

Dư mua2,000

Dư bán14,700

Cao 52T 10,800

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T1,845

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*192

P/E36.98

F P/E7.37

BVPS8,746

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OCH: VNG DAH NVT OGC RIC
Trending: HPG (99.113) - MBB (74.262) - TCB (55.190) - VNM (53.974) - ACB (46.879)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khách sạn và  Dịch vụ OCH

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

22/03/2012 22/03/2012

31/12/2010 31/12/2010

31/07/2010 31/07/2010

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.