Ninh Bac Finance Investment Corporation (OTC: NinhBac)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Ninh Bac Finance Investment Corporation

Name: Ninh Bac Finance Investment Corporation

Abbreviation:NINHBAC FC., CORP

Address: Khu A - X.Mỹ Đình - H.Từ Liêm - Hà Nội

Telephone: (84.24) 37872888

Fax: (84.24) 37872999

Email:flc@ninhbacland.com.vn

Website:http://www.ninhbacland.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Real Estate

Listing date:

Chartered capital: 200,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date: 08/28/2007

Business license: 0103019320

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư BĐS, cho thuê văn phòng

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.