Mã xem cùng NICOTEX: APF HSG
Trending: HPG (7.176) - VNM (7.065) - FPT (6.128) - MWG (6.039) - MBB (5.555)