Trending: CTG (32,125) - VNM (30,328) - HPG (27,147) - MBB (25,809) - ROS (20,731)
Chuyên sản xuất thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, phân bón lá, thuốc trừ ốc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp...
Full namePositionsShare of ownership
• Mr Nguyen Thanh NamChairman of BOD/CEO1,500,022
• Mr Do Dinh NiemVice Chairman of BOD/Deputy CEO254,229
• Mr Can Dang HienMember of BOD1,183,792
• Ms Nguyen Hong NgaMember of BOD234,242
• Mr Nguyen Ngoc DuongMember of BOD41,558
• Mr Nguyen Thanh MinhMember of BOD170,324
• Mr Tran Van HungMember of BOD59,104
• Mr Ha Van TroDeputy CEO-
• Mr Trinh Duc ThuyenChief Accountant-
09/30/2017
Company name% Holding
• Nicotex Cambodia Co.,Ltd100.00
• Thanh Hoa Nicotex JSC88.27
• Nam Thai Duong Nicotex JSC84.94
• Gia Lai Nicotex JSC84.81
• Dong Thap Nicotex JSC82.64
• Da Nang Nicotex JSC81.04
• Can Tho Nicotex JSC80.96
• Tien Giang Nicotex JSC78.30
• Binh Duong Nicotex JSC76.57
• Thai Binh Nicotex JSC72.74
• Thanh Thai Nicotex JSC64.25
• Ha Noi Nicotex JSC61.88
• Vietnam Nicotex Communication Co.,Ltd56.60
• IBC Trading Real Estate Company53.71
• Nicotex KTNN CGTB JSC51.00
• ĐakLak Nicotex JSC51.00
09/30/2017

Capital Increase History

ShareholderShareHolding %
Nguyen Thanh Nam1,500,02223.54
Truong Duc Thinh Trading and Investment JSC1,183,79218.58
09/30/2017

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license0101406944
Tax code
Milestones
Tiền thân là Xí nghiệp Thuốc trừ sâu Nicotex được thành lập ngày 13/10/1990.
Headquarter
• Address114 Vũ Xuân Thiều - Q.Long Biên - Tp.Hà Nội
• Telephone(84.24) 38754438
• Fax(84.24) 38754439
• Emailnicotex@hn.vnn.vn
• Websitehttp://www.nicotex.vn
Representative offices