CTCP Nicotex (Khác: Nicotex)

NICOTEX Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nicotex

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
30/09/2017Nguyễn Thành Nam1,500,02223.54
CTCP Đầu tư và Thương mại Trường Đức Thịnh1,183,79218.58
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Nguyễn Thành Nam1,500,02223.54
CTCP Đầu tư và Thương mại Trường Đức Thịnh1,183,79218.58