Sai Gon Investment Construction and Trading Real Estate JSC (OTC: NhaSaiGon)

View with NHASAIGON: TTF SCR
Trending: HPG (45,800) - VNM (38,235) - ITA (31,698) - FLC (29,635) - ROS (28,604)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Sai Gon Investment Construction and Trading Real Estate JSC

Name: Sai Gon Investment Construction and Trading Real Estate JSC

Abbreviation:SCREC

Address: 78 Hai Bà Trưng - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 38290536

Fax: (84.28) 38223048

Email:saigon.resco@az.com.vn

Website:http://www.resco.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Real Estate

Listing date:

Chartered capital: 30,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0300444775-1

Establishment license: 6201/QÐ-UB

Issued date: 12/09/2004

Business license: 4103004199

Issued date: 12/28/2005

Main business scope:

- Bảo đảm đầu tư KD xây dựng các công trình nhà, trang trí nội thất, nâng cấp cải tạo nhà và các công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp
- Kinh doanh nhà, đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch
- Sản xuất và kinh doanh bê tông tươi
- Thi công cầu đường và hệ thống cấp thoát nước...

Là CTy con thuộc TCTy Địa ốc Sài Gòn được thành lập vào ngày 09/12/2004.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.