CTCP Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Nam Triệu (OTC: NamTrieu)

Nam Trieu Shipbuilding Industry & Construction JSC

Trending: HPG (50.150) - VNM (36.421) - FLC (28.285) - ITA (27.659) - MWG (26.082)