CTCP Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Nam Triệu (OTC: NamTrieu)

Nam Trieu Shipbuilding Industry & Construction JSC

Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)