CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT)

Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC

Đang bị cảnh báo

6,160

(%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa6,170

Cao nhất6,170

Thấp nhất6,160

KLGD1,150

Vốn hóa557

Dư mua3,340

Dư bán3,530

Cao 52T 12,300

Thấp 52T5,900

KLBQ 52T23,255

NN mua-

% NN sở hữu19.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*21

P/E293.33

F P/E18.58

BVPS4,581

P/B1.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NVT: VNG CSV FLC DLG DNP
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay