CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT)

Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC

Đang bị cảnh báo

6,600

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa6,600

Cao nhất6,600

Thấp nhất6,600

KLGD

Vốn hóa597

Dư mua3,020

Dư bán1,730

Cao 52T 12,300

Thấp 52T5,900

KLBQ 52T25,178

NN mua-

% NN sở hữu19.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*21

P/E314.29

F P/E19.91

BVPS4,581

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NVT: VNG OCH FPT CSV DAH
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.76%

+/- Qua 1 tháng+4.76%

+/- Qua 1 quý-11.88%

+/- Qua 1 năm-15.60%

+/- Niêm yết-78%

Cao nhất 52 tuần (01/04/2019)*12,300

Thấp nhất 52 tuần (20/01/2020)*5,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)104

KLGD/Ngày (1 tháng)1,031

KLGD/Ngày (1 quý)4,255

KLGD/Ngày (1 năm)25,018

Nhiều nhất 52 tuần (25/02/2019)*391,740

Ít nhất 52 tuần (27/05/2019)*10