CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT)

Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC

Đang bị cảnh báo

4,650

(%)
22/09/2020 14:12

Mở cửa4,650

Cao nhất4,660

Thấp nhất4,650

KLGD260

Vốn hóa421

Dư mua3,220

Dư bán980

Cao 52T 10,000

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T6,434

NN mua-

% NN sở hữu19.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*296

P/E15.71

F P/E420.81

BVPS4,594

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NVT: DAH HOT VNG OCH SHB
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.71%

+/- Qua 1 tháng-2.71%

+/- Qua 1 quý-11.91%

+/- Qua 1 năm-47.34%

+/- Niêm yết-81.36%

Cao nhất 52 tuần (11/11/2019)*9,980

Thấp nhất 52 tuần (03/08/2020)*3,920

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,483

KLGD/Ngày (1 tháng)5,473

KLGD/Ngày (1 quý)3,686

KLGD/Ngày (1 năm)6,408

Nhiều nhất 52 tuần (18/03/2020)*150,210

Ít nhất 52 tuần (26/09/2019)*10