No Va Land Investment Group Corporation (HOSE: NVL)

135,800

100 (+0.07%)
05/07/2021 15:00

Open136,000

High141,000

Low135,800

Vol2,379,300

Market Cap.145,945.59

Remain Bid36,600

Remain Ask9,600

52Wk High135,800

52Wk Low51,900

52Wk Avg Vol2,038,621

Frgn Buy513,900

Frgn Owned(%)7.67

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*4,021

P/E33.75

F P/E39.89

BVPS35,134

P/B3.86

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with NVL: HPG VNM VIC VHM TCB
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Major Shareholders

TimeShareholderShareHolding %
12/31/2020Bui Thanh Nhon233,896,81221.99
Novagroup JSC213,773,70620.09
Diamond Properties JSC114,272,43710.74
Cao Thi Ngoc Suong59,266,1775.57
TimeShareholderShareHolding %
12/31/2019Novagroup JSC198,186,04020.44
Bui Thanh Nhon191,687,50719.77
Diamond Properties JSC105,940,07210.93
Nguyen Hieu Liem49,668,5815.12
TimeShareholderShareHolding %
03/26/2019Novagroup JSC198,186,04021.14
Bui Thanh Nhon190,887,50720.37
Diamond Properties JSC105,940,07211.30
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.