CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)

No Va Land Investment Group Corporation

63,000

(%)
21/08/2019 11:29

Mở cửa62,600

Cao nhất63,300

Thấp nhất62,600

KLGD244,500

Vốn hóa58,618

Dư mua11,720

Dư bán17,080

Cao 52T 74,500

Thấp 52T55,500

KLBQ 52T499,568

NN mua40,800

% NN sở hữu7.14

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,533

P/E17.83

F P/E17.89

BVPS23,857

P/B2.64

Mã xem cùng NVL: VIC DXG VHM VNM HPG
Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
26/03/2019CTCP Novagroup198,186,04021.14
Bùi Thành Nhơn190,887,50720.37
CTCP Diamond Properties105,940,07211.30
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
25/01/2018CTCP Novagroup151,287,05523.29
Bùi Thành Nhơn145,715,65622.43
CTCP Diamond Properties80,870,28612.45
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
30/12/2016CTCP Novagroup151,287,05525.37
Bùi Thành Nhơn126,197,58321.17
CTCP Diamond Properties80,870,28613.56
Bùi Cao Nhật Quân31,335,5245.26