CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)

No Va Land Investment Group Corporation

58,200

-200 (-0.34%)
25/04/2019 15:00

Mở cửa58,400

Cao nhất58,500

Thấp nhất57,500

KLGD310,850

Vốn hóa54,152

Dư mua20,400

Dư bán15,240

Cao 52T 74,500

Thấp 52T50,000

KLBQ 52T951,375

NN mua-

% NN sở hữu6.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,533

P/E16.53

F P/E17.11

BVPS21,990

P/B2.65

Mã xem cùng NVL: VIC VJC VHM VNM VRE
Trending: VNM (24.786) - VIC (18.478) - HPG (16.736) - AAA (15.020) - HSG (14.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
26/03/2019CTCP Novagroup198,186,04021.14
Bùi Thành Nhơn190,887,50720.37
CTCP Diamond Properties105,940,07211.30
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
25/01/2018CTCP Novagroup151,287,05523.29
Bùi Thành Nhơn145,715,65622.43
CTCP Diamond Properties80,870,28612.45
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
30/12/2016CTCP Novagroup151,287,05525.37
Bùi Thành Nhơn126,197,58321.17
CTCP Diamond Properties80,870,28613.56
Bùi Cao Nhật Quân31,335,5245.26