CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)

No Va Land Investment Group Corporation

59,400

400 (+0.68%)
14/06/2019 15:00

Mở cửa59,000

Cao nhất59,500

Thấp nhất59,000

KLGD553,300

Vốn hóa55,269

Dư mua45,120

Dư bán25,930

Cao 52T 74,500

Thấp 52T50,000

KLBQ 52T622,493

NN mua88,320

% NN sở hữu7

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,533

P/E16.70

F P/E16.76

BVPS22,300

P/B2.66

Mã xem cùng NVL: VIC VHM HVN DXG FLC
Trending: VNM (20.450) - HPG (17.568) - MWG (14.989) - QNS (13.221) - HVN (12.867)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
26/03/2019CTCP Novagroup198,186,04021.14
Bùi Thành Nhơn190,887,50720.37
CTCP Diamond Properties105,940,07211.30
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
25/01/2018CTCP Novagroup151,287,05523.29
Bùi Thành Nhơn145,715,65622.43
CTCP Diamond Properties80,870,28612.45
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
30/12/2016CTCP Novagroup151,287,05525.37
Bùi Thành Nhơn126,197,58321.17
CTCP Diamond Properties80,870,28613.56
Bùi Cao Nhật Quân31,335,5245.26