CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)

No Va Land Investment Group Corporation

90,000

1,200 (+1.35%)
09/04/2021 15:00

Mở cửa88,100

Cao nhất90,100

Thấp nhất87,700

KLGD2,258,500

Vốn hóa89,192.67

Dư mua23,900

Dư bán16,300

Cao 52T 90,000

Thấp 52T51,300

KLBQ 52T1,898,149

NN mua319,000

% NN sở hữu6.51

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,021

P/E22.08

F P/E24

BVPS32,221

P/B2.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng NVL: MBB FLC VIC VHM HPG
Trending: MBB (117.754) - STB (115.169) - FLC (111.666) - HPG (105.419) - ROS (105.416)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.