CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (UPCoM: NTW)

Nhon Trach Water Supply Joint Stock Company

19,400

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa19,400

Cao nhất19,400

Thấp nhất19,400

KLGD

Vốn hóa194

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,000

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T618

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,157

P/E16.80

F P/E15.08

BVPS17,430

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NTW: LKW DNW DVW FMC HAG
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Nhơn Trạch

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.78%

+/- Qua 1 tháng-5.37%

+/- Qua 1 quý-22.16%

+/- Qua 1 năm+18.31%

+/- Niêm yết+20,760.22%

Cao nhất 52 tuần (14/05/2020)*29,983

Thấp nhất 52 tuần (15/07/2020)*14,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)967

KLGD/Ngày (1 tháng)3,344

KLGD/Ngày (1 quý)1,501

KLGD/Ngày (1 năm)618

Nhiều nhất 52 tuần (28/08/2020)*33,420

Ít nhất 52 tuần (15/11/2019)*1