CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (UPCoM: NTW)

Nhon Trach Water Supply Joint Stock Company

20,300

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa20,300

Cao nhất20,300

Thấp nhất20,300

KLGD120

Vốn hóa203

Dư mua3,980

Dư bán3,680

Cao 52T 30,000

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T349

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,157

P/E17.55

F P/E18.40

BVPS17,430

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NTW: DNW LKW NUOCQUANGNAM POW VJC
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Nhơn Trạch