CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP)

Tien Phong Plastic Joint Stock Company

28,200

100 (+0.36%)
06/04/2020 15:05

Mở cửa27,900

Cao nhất28,800

Thấp nhất27,900

KLGD12,117

Vốn hóa2,768

Dư mua39,783

Dư bán30,483

Cao 52T 36,400

Thấp 52T27,000

KLBQ 52T33,831

NN mua-

% NN sở hữu18.55

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,167

P/E6.74

F P/E6.49

BVPS26,154

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NTP: BMP DPM AAA VNM GAS
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.55%

+/- Qua 1 tháng-6.62%

+/- Qua 1 quý-10.19%

+/- Qua 1 năm-13.21%

+/- Niêm yết+144.96%

Cao nhất 52 tuần (08/08/2019)*36,393

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*27,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)17,014

KLGD/Ngày (1 tháng)32,528

KLGD/Ngày (1 quý)49,096

KLGD/Ngày (1 năm)33,831

Nhiều nhất 52 tuần (18/02/2020)*519,553

Ít nhất 52 tuần (16/05/2019)*35