CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP)

Tien Phong Plastic Joint Stock Company

27,500

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa27,000

Cao nhất27,500

Thấp nhất27,000

KLGD2,453

Vốn hóa2,700

Dư mua41,447

Dư bán25,847

Cao 52T 36,400

Thấp 52T27,000

KLBQ 52T33,600

NN mua-

% NN sở hữu18.56

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,167

P/E6.60

F P/E6.35

BVPS26,154

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NTP: BMP VNM AAA VCB HSG
Trending: VNM (73.085) - VCB (55.600) - HVN (53.150) - MWG (52.532) - VIC (42.246)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong