CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL)

Tu Liem Urban Development Joint-Stock Company

17,500

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,067

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,200

Thấp 52T13,200

KLBQ 52T249,173

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,565

P/E4.91

F P/E2.37

BVPS16,636

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NTL: HDC CTR CKG MBB HPG
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm