Mã xem cùng NSI: BID DRH KSB V11 VIC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)