Mã xem cùng NSCTECH: C32 HAD STD TMG
Trending: VNM (27.919) - HPG (22.898) - FLC (19.697) - MWG (18.923) - MSN (18.630)