Mã xem cùng NSCTECH: C32 CTR FOC HAD STD
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)