CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè (UPCoM: NPS)

Phu Thinh - Nha Be Garment Joint Stock Commpany

27,000

(%)
01/04/2020 15:02

Mở cửa27,000

Cao nhất27,000

Thấp nhất27,000

KLGD

Vốn hóa59

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,000

Thấp 52T15,300

KLBQ 52T39

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*302

P/E89.40

F P/E39.06

BVPS14,574

P/B1.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NPS: L44 HLG PVE VMI VNM
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè