CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè (UPCoM: NPS)

Phu Thinh - Nha Be Garment Joint Stock Commpany

27,000

(%)
03/04/2020 15:03

Mở cửa27,000

Cao nhất27,000

Thấp nhất27,000

KLGD

Vốn hóa59

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,000

Thấp 52T15,300

KLBQ 52T39

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*302

P/E89.40

F P/E39.06

BVPS14,574

P/B1.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NPS: PTG HCB MSH BMG DTD
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè