CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS)

Oriental Shipping And Trading Joint Stock Company

600

(%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa600

Cao nhất600

Thấp nhất600

KLGD

Vốn hóa12

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 600

Thấp 52T300

KLBQ 52T397

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-17,219

P/E-0.03

F P/E-0.03

BVPS-11,250

P/B-0.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NOS: ACM BAS BHA CAD KVC
Trending: HPG (17.936) - VCB (14.695) - CTG (14.659) - MBB (14.205) - VNM (14.044)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông