CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS)

Oriental Shipping And Trading Joint Stock Company

400

(%)
12/12/2019 15:02

Mở cửa400

Cao nhất400

Thấp nhất400

KLGD

Vốn hóa8

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 400

Thấp 52T300

KLBQ 52T381

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-17,219

P/E-0.02

F P/E-0.02

BVPS-11,250

P/B-0.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NOS: ACM BII DPS DS3 G20
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông